KURULUŞ:1988

Makina Mühendislik Müşavirlik Müm.ve Tic.Ltd.Şti

Titreşim /  Vibrasyon Analizi

Döner makinaların sağlığı ile ilgili en ayrıntılı bilgi, yataklar üzerinden alınan titreşim (vibrasyon) ölçümlerinin analizi ile edinilir. Her arıza, fiziksel özelliklerine göre farklı frekanslarda kendilerini göstermektedir.

Titreşimin, bir rakamla nitelenmesi, bir orkestra müziğinin 85 dB-A gibi bir değerle tanımlanması gibidir. Bu değer müziğin notaları yerine, ses şiddetinin alçak yada yüksek ayarının yapılmasını sağlar. Bu şekilde rakamla verinin sürekli izlenmesi ile, bir artış olduğunda uyarı alınması sağlanır. Ancak yükselme nedenini, bu örnekte hangi müzik aletince üretilen hangi notadan kaynaklandığı, yaylı sazlardan kemandan mı yoksa sesli sazlardan flütten mi geldiği bilgisini vermez. Titreşim Analizi bunun ayırt edilmesini, vibrasyonun rulman arızasından mı, kaplin ayarsızlığından mı, dişli sorunundan mı yoksa balanssızlıktan mı kaynaklandığının ayırt edilmesini  sağlar.

Bu amaçla, her noktadan, Titreşim Dalgaformu ve FFT Spektrum grafikleri alınır. Spektrum, dalgaformunda zaman ekseninde kaydedilen salınım içinde tekrar eden frekansları ayrıştıran ve her frekanstaki salınımın genliğini dökümleyen sanal bir grafiktir. Çevirim FFT ile yapılır.

Ölçümler makina yataklarına en yakın konumda milin merkezini görecek şekilde Yatay ve Dikey  ile mile paralel eksenler konumlarda yapılır.

Titreşim Analizi, sürekli teknik analiz yapılması gereken bir kültürdür. Hiçbir işaretin birebir anlam ifade ettiği söylenemez. Verilerin birbirine etkileşimi, neden sonuç ilişkisi ile analiz edilmesi gerekmektedir.

Periyodik ölçümlerle alınan grafiklerin karşılaştırılarak analizi, arıza nedeni ile artış gösteren frekansların ayırt edilmesini sağlar. Bu yaklaşım, Bakım Mühendisinin ihtiyacını karşılayacak niteliktedir. İşte bu nedenlerle, endüstride titreşim  analizi, KESTİRİMCİ BAKIM sistemi içinde eğilim (Trend) izleme metodları ile kolaylaştırılmıştır.

Titreşim (Vibrasyon) ölçüm ve analizini sevmeli ve ona gereken önemi vermeliyiz. Olması gerekenden fazla titreyen makina, bunu ancak motorundan aldığı enerji ile yapar. Demek ki, enerjinin bir miktarı makinanın titremesi için harcanmaktadır. Titreşimi azaltmak, enerji tasarrufu yapılmasını sağlayacaktır. Ülkemizin sınırlı kaynaklarının israfının önüne geçmek hedeftir. Titreşim (Vibrasyon) Analizi ile her işletmede uygulanması zorunlu bir teknolojidir.

Detaylı bilgiye, eğitimlerimize katılarak erişebilirsiniz.

Erişilebilecek Kaynakçalar:

· Köse, R.Kubilay, Mekanik Titreşim Analizi İle Makina Arızalarının Belirlenmesi, UMTS2003 11. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 323-346 Eylül 2003 Gazi Üniversitesi

· Köse, R.Kubilay, Makina Arızalarının Belirlenmesinde Titreşim Analizi, 1. Bakım Teknolojileri Kongresi Bildiri Kitabı, 81-95 Ekim 2003, Yayın No:E/2003/334 TMMOB Makina Mühendisleri Odası

· Köse, R.Kubilay, Makina Arızalarının Belirlenmesinde Titreşim Analizi, Mühendis ve Makina Dergisi, Sayfa 24-32, Kasım 2004, Cilt 45, Sayı 538 . Bakım Tek. Özel Sayısı

 

TİTREŞİM

DALGAFORMU

FFT ÇEVRİMİ

TİTREŞİM FFT

SPEKTRUM GRAFİĞİ

ANASAYFA

 

Vibrasyon Ölçüm  Analiz Hizmetlerimiz

 

TOPAZ Eğitimleri

 

TOPAZ’dan  Haberler

 

Kestirimci Bakım   Nedir?

 

Vibrasyon-Titreşim  Analizi Nedir?

 

Yerinde Balans

 

TOPAZ Makina Müh. Müş. Müm. Tic. Ltd. Şti.

 

450.Cad. No: 87-1 Soysal Apt. Birlik 06610 ÇANKAYA - ANKARA   T: 0533 416 8744   E-Posta : kubilay@topazmakina.com.tr